Kinderfysiotherapie

PageLines- Team_Caroline.png

Door Caroline Hoogendoorn

Kinderfysiotherapie wat is dat?

Kinderfysiotherapie is gericht op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen.

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:
– kinderen van 0 – 4 jaar
– kinderen in de schoolleeftijd ( 4-18 jaar)

In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Kinderfysiotherapie waarom?

Voor een kind kan een verstoring in de motorische en/of sensorische (= verwerking van prikkels uit de omgeving) ontwikkeling zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische of sensorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.

Wat kunt u verwachten?

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze.
Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Als een kind bij de kinderfysiotherapeute komt volgt eerst een intake. Door middel van informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen, gecombineerd met een onderzoek en gestandaardiseerde tests, ontstaat een volledig beeld over het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt met u de bevindingen en stelt waneer nodig een behandelplan op.

De behandeling:

De behandeling is gericht op het verbeteren van de motorische vaardigheden, herstel en behoud van functie, bestrijden van symptomen en vergroten van de zelfstandigheid binnen een verantwoord pedagogisch perspectief.

Het is prettig wanneer één van de ouders gedurende de behandeling van hun kind aanwezig is. U kunt op zo’n manier een goede indruk krijgen van de therapie en voor thuis oefeningen en ideeën meekrijgen.

Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

IMG_7476

Hieronder volgt een lijst van mogelijke indicatie voor kinderfysiotherapie.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • tenenlopen.
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • cerebrale parese
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand.
 • DCD, Developmental Coördination Disorder.
 • mentale retardatie.
 • cerebrale parese.
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk.
 • sensomotorische problemen.
 • schrijfproblemen.
 • knippen, plakken en tekenen lukken niet goed.
 • houdingsproblemen.
 • ademhalingsproblemen.
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • jeugdreuma.

Schrijven

FYM Apeldoorn 2017-01 Fysiotherapie Hoogendoorn Tablet nek artikel over belasting van de nek bij mobiel en tablet gebruik

Voor vragen kunt u terecht bij Caroline Hoogendoorn

Reacties gesloten.