Training voor drukke kinderen

Training voor drukke kinderen

In ons therapiecentrum geven we een training voor drukke kinderen. Wij doen dit in groepsverband voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Onze doelgroep hierbij is kinderen met ADHD en drukke kinderen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur; 10 keer voor de kinderen en 5 oudertrainingen.

De training wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut en een pedagoog. Voorafgaand aan de training, wordt er met u een intakegesprek gehouden. Tijdens deze intake vragen wij naar de hulpvraag van u als ouders en bekijkt de kinderfysiotherapeut de motorische vaardigheden van uw kind. U krijgt dan ook een toelichting over de inhoud en toedracht van de training. In de training werken we middels spel in combinatie met de methode Remweg aan de volgende doelen:

  • Op kindniveau een betere zelfcontrole te bewerkstelligen waardoor de motorische en sociale vaardigheden verbeteren. Ook het cognitieve functioneren zal hierdoor verbeteren.
  • Het kind kan stilstaan bij externe prikkels en zijn lichaamssignalen herkennen behorend bij spanningen en ontspanning, vermoeidheid en rust.
  • Een reëler, positief zelfbeeld.
  • Verbeteren van de zelfvertrouwen, competentiegevoelens en leren omgaan met verschillende situaties.

De kosten van deze training worden gedragen door de zorgverzekeraar. Er is een eigen bijdrage van € 50,- voor het werkboek en materiaal en € 40,- voor de ouder begeleiding. Kinderen kunnen aangemeld worden via telefoonnummer 055-5334455 of middels een mail naar info@debeek.info .

Wij denken met deze training kinderen met ADHD en drukke kinderen een instrument voor de toekomst te kunnen geven.

 

Reacties gesloten