Wilt u graag een afspraak maken?

Wilt u zich aanmelden, maak dan online een afspraak. U kunt ook meer informatie opvragen indien gewenst.

Home » Corona virus en de gevolgen voor de praktijk.

Corona virus en de gevolgen voor de praktijk.

Vanaf dinsdag 24 maart tot minimaal 6 april 2020 is Fysiotherapie Hoogendoorn gesloten voor reguliere zorg. De praktijk is wel geopend voor acute fysieke klachten of voor klachten die op afstand (telefonisch of middels videobellen) of met afstand, minstens 1,5 meter tussen de cliënt en behandelaar, begeleid kunnen worden.

Na dagen wikken en wegen is het besluit genomen om Fysiotherapie Hoogendoorn (grotendeels) te sluiten dit in verband met de heersende Corona pandemie. Alleen voor bepaalde klachten, waaronder acute fysieke klachten, kan een uitzondering worden gemaakt.

Daarom hebben wij als praktijk besloten om (grotendeels) over te gaan op het geven van fysiotherapeutische begeleiding op afstand en daarmee onze patiënten en collega’s te beschermen tegen het Corona virus.

Alle mensen die momenteel bij ons in behandeling zijn, zullen door ons telefonisch benaderd worden.
In overleg met uw therapeut wordt dan bekeken in welke vorm we de behandeling kunnen voortzetten.

De begeleiding op afstand kan per telefoon of met een video-consult. Beide vormen van begeleiding worden op de normale manier door de zorgverzekeraars vergoed.

Bereikbaarheid van de praktijk

U kunt de praktijk telefonisch bereiken tussen 10:00 uur en 14:00 uur via nummer 055 – 5334455. Een afspraak voor een intake zal altijd via de telefoon of met beeldbellen ingepland worden. De fysiotherapeuten nemen ruim de tijd, net als bij een persoonlijke afspraak op de praktijk, om samen met u te bepalen wat de beste vorm van begeleiding is. Ze werken hard aan diverse materialen om u te ondersteunen.

Acute beweegzorg

Voor acute klachten (korter dan 48 uur) die verder functioneren onmogelijk maakt, houden we de mogelijkheid om hands-on behandeld te worden. Na een online intake kan door de therapeut dit besluit genomen worden.

We hanteren hierbij het RIVM beleid. Mensen die behoren tot de groep kwetsbare mensen en mensen die symptomen vertonen, zullen we niet persoonlijk behandelen. We vinden het risico voor deze groep te groot om ze zonder persoonlijke beschermingsmaterialen te behandelen.

RIVM richtlijn kwetsbare groep:
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder of mensen die één van onderstaande aandoeningen hebben:

  • Afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen
  • Chronische hartaandoeningen
  • Diabetes mellitus
  • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot nierdialyse of niertransplantatie
  • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziektes
  • Na orgaantransplantatie
  • Bloedziektes
  • Aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • Chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

Door het RIVM wordt geadviseerd deze mensen niet, of met allerhande beschermende maatregelen, te behandelen. Deze beschermende maatregelen zijn sporadisch te verkrijgen waarbij op dit moment de vraag daarnaar door de ziekenhuizen vele malen groter en belangrijker is.
Reden is dat we bovenstaande groep niet in behandeling kunnen nemen.

Omdat het virus extreem virulent is, eenvoudig over te dragen is en de incubatietijd 7-9 dagen duurt, is het niet duidelijk wie ziek is en wie nog niet. Om u en ons personeel te beschermen en om de maatregelen van het RIVM te kunnen opvolgen is besloten alle 1 op 1 behandelingen, met een fysiek contact, niet door te laten gaan. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een therapeut beslissen een behandeling wél door te laten gaan.

We hopen op uw begrip en wensen iedereen sterkte en gezondheid in deze lastige tijd.

Caroline Hoogendoorn, Sharon, Erik en Simone